Galleria

Ota näyttävät kuvat.

Kes ei töötä, see ei söö (Ken ei tee työtä, se ei syö).
Eestiläinen sananlasku